ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Σ.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Σ. Πατρών καλούνται τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό του και τις διατάξεις των κείμενων Αθλητικών Νόμων, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του, που θα γίνει σε αίθουσα του Π.Ε.Α.Κ. (Κουκούλι) την 15/3/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει στις 15/3/2017 και ώρα 18:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα συνέλευσης
  2. Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ./ΣΑΣΠ από 01/01/2016 έως 31/12/2016
  3. Οικονομικός απολογισμός έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 01/01/2016 έως 31/12/2016
  4. Προϋπολογισμός 2018
  5. Έγκριση διοικητικού απολογισμού – Απαλλαγή Δ.Σ./ΣΑΣΠ από 01/01/2016 έως 31/12/2016
  6. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή ΔΣ/ΣΑΣΠ από 01/01/2016 έως 31/12/2016
  7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών στις 22/03/2017
  8. Λοιπά θέματα

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

                  Ο                                                                                     Ο

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                              ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ