Αποτελέσματα ΙPSC

Αποτελέσματα level II συνδιοργάνωση Σ.Α.Σ.Π  Ε.Σ.ΑΚ της 2 Νοεμβρίου 2014 Αγ .Ανδρέας ο Πρωτόκλητος

Πατήστε εδώ να δείτε τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα της 24/5/2015 level Ι Συνδιοργάνωση Σ.Α.Σ.Π   Ε.Σ.ΑΚ

Πατήστε εδώ να δείτε τα αποτελέσματα

 Αποτελέσματα LII 2ο Κύπελλο Ν.Δ. Ελλάδος Αγ. Ανδρέας ο Πρωτόκλητος 2015

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα LEVEL 1 του Σ.Α.Σ.Π  της 21/2/2016

Πατήστε εδώ να δείτε τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα LEVEL II της 14-15/5/2016 Συνδιοργάνωση Σ.Α.Σ.Π   Ε.Σ.ΑΚ

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα LEVEL II 3ο Κύπελο Ν.Δ  Ελλάδος Αγ Ανδρέας ο Πρωτόκλητος 2016

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα LEVELL II  21-22/10/2017

Πατηστε εδω να δείτε τα αποτελέσματα

Αποτελέσματα IPSC  LEVEL  I αγώνα ΣΑΣΠ της 17/12/2017

Πατήστε εδώ να δείτε τα αποτελέσματα

Αποτελεσματα IPSC LEVEL 1 αγωνα ΣΑΣΠ της  4/10/2020

Πατηστε εδώ να δείτε τα αποτελεσματα

Αποτελέσματα IPSC LEVEL II αγώνα Σ.Α.Σ.Π της 13/06/2021

Πατήστε εδώ να δείτε τα αποτελέσματα