ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020 ΤΟΥ Σ.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2020 ΤΟΥ Σ.Α.Σ. ΠΑΤΡΩΝ

 

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Α.Σ. Πατρών καλούνται τα μέλη του σύμφωνα με το καταστατικό του και τις διατάξεις των κείμενων Αθλητικών Νόμων, στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του, που θα γίνει σε αίθουσα του Ο.Ε.Β.Ε. Ν. Αχαΐας Αράτου 21, 1ος όροφος Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Πρώην Πλατεία Ολγας) την 11/3/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 μ.μ. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα γίνει στις 11/3/2020 και ώρα 18:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα συνέλευσης

  2. Διοικητικός απολογισμός Δ.Σ./ΣΑΣΠ από 01/01/2019 έως 11/03/2020

  3. Οικονομικός απολογισμός έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής από 01/01/2019 έως 11/03/2020

  4. Προϋπολογισμός 2021

  5. Έγκριση διοικητικού απολογισμού κ' Απαλλαγή Δ.Σ./ΣΑΣΠ από 01/01/2019 έως 11/03/2020

  6. Έγκριση Οικονομικού απολογισμού – Απαλλαγή ΔΣ/ΣΑΣΠ από 01/01/2017 έως 11/03/2020

  7. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

  8. Απόφαση για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας αθλήματος ΣΚΗΤ

  9. Λοιπά θέματα

 

                                                                  ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

          Ο                                                                                                                                      Ο

   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                                    ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ